عضویت در خبرنامه کنفرانس

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

حامیان رسانه ای


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 13 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 دی 1395
اعلام نتایج داوری 13 دی 1395
تاریخ برگزاری 5 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران