عضویت در خبرنامه کنفرانس

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 خرداد 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 خرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام 31 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 اردیبهشت 1397
اعلام نتایج داوری 31 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری 5 خرداد 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
مرکز همایش